Powierzmy Bogu wszystkie sprawy naszej codzienności modląc się wspólnie:

  1. Za papieża, biskupów i prezbiterów, aby wiernie służąc ludowi Bożemu wydawali owoce Świętości.
  2. Za rządzących państwami, aby w swoich wysiłkach nie zapominali o wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu drugiego człowieka.
  3. Za kleryków, którzy rozpoczęli swój rok formacyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, aby dobrze wykorzystali czas przygotowania się do pracy w winnicy Pana.
  4. Za nasze rodziny, abyśmy potrafili w nich podejmować trud budowania domu opartego na fundamentach Bożej Miłości.
  5. Za zmarłych, aby mieli udział w Życiu wiecznym obiecanym przez Chrystusa.
  6. Za nas samych, abyśmy każdego dnia wytrwale pielęgnowali winnice naszych serc.

Boże, ufamy Że Ty sam możesz wypełnić nasze myśli i serca prawdziwym pokojem, racz wysłuchać modlitw, które do Ciebie kierujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen