Pan jako dobry Pasterz prowadzi nas tak byśmy nie zbłądzili, dlatego z ufnością zanosimy do Niego pokorne prośby:

  1. Prosimy Cię o siłę dla całego Kościoła Świętego, aby nieustannie zwoływał na Ucztę wszystkich ludzi.
  2. Prosimy Cię o mądrości dla biskupów uczestniczących w Synodzie na temat Wyzwań duszpasterskich dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji, aby jeszcze głębiej poznawali i głosili prawdę o nauce Jezusa.
  3. Prosimy Cię o umocnienie dla uciśnionych chrześcijan, aby mimo prześladowań wytrwali w wierze.
  4. Prosimy Cię o rozeznanie powołania dla ludzi młodych, aby kierowani mocą Ducha Świętego wybrali właściwą drogę.
  5. Prosimy Cię o Życie wieczne dla zmarłych, aby mogli wspólnie radować się na przygotowanej dla nich uczcie w Królestwie Niebieskim.
  6. Prosimy Cię o wytrwałość dla nas samych zgromadzonych na uczcie Eucharystycznej, abyśmy z jeszcze większą ufnością szli z Chrystusem przez trudy codzienności.

Dobry Pasterzu, Ty wiesz czego potrzebują Twoje owce i troszczysz się o nie obdarzając wszelkimi Łaskami. Racz wysłuchać próśb z którymi przyszliśmy na dzisiejszą Eucharystię i wypełnić je jeśli tylko są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen