Złóżmy nasze pokorne modlitwy przed tronem Wszechmocnego Boga, który przyjmuje prośby swojego ludu:

  1. Prosimy Cię Boże, nasz Królu, za papieża, biskupów i kapłanów, aby zawsze dawali się Tobie prowadzić i wypełniali Twoją Wolę
  2. Prosimy Cię Boże, nasz Królu, za prześladowanych chrześcijan, aby obdarowani potrzebnymi Łaskami, potrafili je wykorzystać w codziennych trudach i głoszeniu Ewangelii
  3. Prosimy Cię Boże, nasz Królu, za prezydentów Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, aby w swoim sposobie rządzenia kierowali się przede wszystkim Twoim prawem i dobrem ludzi
  4. Prosimy Cię Boże, nasz Królu, za osoby nieznające Ciebie, aby otworzyły się na Twoje wołanie i przyjęli to, co dla nich przygotowałeś
  5. Prosimy Cię Boże, nasz Królu, za zmarłego N., aby mógł wyśpiewywać chwałę i uwielbienie w Twoim Świętym przybytku
  6. Prosimy Cię Boże, nasz Królu, za nas samych, abyśmy każdego dnia oddawali Tobie nasze Życie

Boże, który jesteś wielki i potężny, jak również pełny miłości i dobroci, zważ na nasze błagania z jakimi dziś przychodzimy do Ciebie. Prosimy, wysłuchaj ich o ile są zgodne z Twoją Wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen