W uroczystość poświęcenia Kościoła własnego przedstawmy Bogu ufne modlitwy:

  1. Prosimy Cię Boże za duchowieństwo, aby z zaangażowaniem przewodziło powierzonym im wiernym.
  2. Prosimy Cię Boże za ludzi siejących Śmierć i zniszczenie w imię religii, aby zaprzestali przemocy.
  3. Prosimy Cię Boże za architektów i projektantów nowych Świątyń, aby ich praca pomagała tworzyć miejsca sprzyjające modlitwie i kontemplacji.
  4. Prosimy Cię Boże za ruchy i wspólnoty działające przy naszej parafii, aby były motorem pozytywnych zmian w postrzeganiu Kościoła.
  5. Prosimy Cię Boże za zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem na wieki w niebieskiej ojczyźnie.
  6. Prosimy Cię Boże za nas, abyśmy byli otwarci na działanie Twojej Łaski w budowaniu wspólnoty wierzących.

Boże dzięki Twojej Łasce możemy się gromadzić  w tej Świątyni razem z braćmi i siostrami prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb oraz obdarzył nas potrzebnymi darami. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.