Miłosiernemu Bogu, który jest zawsze obecny w swoim Kościele z wiarą i ufnością przedstawmy wspólne prośby:

  1. Prosimy Cię Boże za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wierni Twojemu nauczaniu budowali Kościół na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus .
  2. Prosimy Cię Boże za odbywające się w przyszłym tygodniu wybory, aby zostały one przeprowadzone w sposób uczciwy i wybrały odpowiednich przedstawicieli naszych regionów.
  3. Prosimy Cię Boże za niebawem nowo wybranych rządzących naszą Ojczyzną, aby wydawane przez nich ustawy opierały się na Dekalogu i służyły człowiekowi do prowadzenia godnego i spokojnego Życia.
  4. Prosimy Cię Boże za wychowawców, nauczycieli i katechetów, aby umiejętnie i owocnie pomagali młodym ludziom w zdobywaniu mądrości opartej na fundamentach wiary .
  5. Prosimy Cię Boże za dusze w czyśćcu cierpiące, aby dostąpiły zmartwychwstania i zostały przyjęte do Twojego Królestwa.
  6. Prosimy cię Boże za nas samych, abyśmy na każdym kroku pamiętali, ze jesteśmy Twoją Świątynią i zawsze zabiegali o czystość naszego ciała i duszy.

Miłosierny Boże, racz wysłuchać próśb, które do Ciebie z pokorą zanosimy i udziel tego wszystkiego, czego potrzebuje Wspólnota Twoich wiernych. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen