Zanieśmy nasze modlitwy do Pana, który jest blisko swojego ludu i pragnie jego zbawienia:

  1. Módlmy się za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby z mocą głosili wszystkim ludziom Dobrą Nowinę.
  2. Módlmy się za obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, aby każdy rodak kierował się w Życiu wartościami w których został wychowany.
  3. Módlmy się za przyszłe władze samorządowe, które w najbliższym czasie zostaną wybrane, aby podejmowali decyzje zgodne z przykazaniami Bożymi.
  4. Módlmy się za Marsze Niepodległościowe, aby osoby w nich uczestniczące godnie radował się z obchodzonej uroczystości narodowej.
  5. Módlmy się za Zmarłego N., aby mógł dołączyć do chórów anielskich w Niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia z miłością wypełniali Twoją Wolę i kroczyli wyznaczonymi Ścieżkami.

Panie, który obiecałeś spełniać prośby tych, którzy postępują zgodnie z Twoją nauką, przyjmij także i nasze, które są pragnieniami naszych serc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.