Pełni wdzięczności za Łaski już otrzymane do Jezusa Chrystus, Króla Wszechświata zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Chryste Królu Wszechświata prosimy o mądrość dla wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby prowadzili Lud Boży do zbawienia.
  2. Chryste Królu Wszechświata prosimy o pokój dla państw pogrążonych w konfliktach zbrojnych, aby zapanowała w nich zgoda.
  3. Chryste Królu Wszechświata prosimy o roztropność dla nowo wybranych polityków, aby podejmując decyzje szanowali godność drugiego człowieka.
  4. Chryste Królu Wszechświata prosimy o siły dla pełniących służbę w placówkach pomagającym ludziom potrzebującym, aby z zawsze w drugim człowieku dostrzegali Twoje oblicze.
  5. Chryste Królu Wszechświata prosimy o miłosierdzie dla zmarłych z naszych rodzin, aby mogli osiągnąć Życie wieczne.
  6. Chryste Królu Wszechświata prosimy o odwagę dla nas, abyśmy swoim Życiem zawsze Świadczyli, Że jesteś naszym Królem.

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, prosimy kieruj naszym Życiem i napełniaj je swoimi darami, abyśmy mogli osiągnąć cel ziemskiego pielgrzymowania. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.