Oczekując objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanieśmy Bogu pokorne błagania:

  1. Módlmy się za Papieża Franciszka, Biskupów, Kapłanów i Diakonów, aby oczekując przyjścia Zbawiciela nie skupili się na sobie, a wskazywali ludziom drogę odpowiedniego przygotowania swoich serc do Świąt Bożego Narodzenia.
  2. Módlmy się za nowo wybranych w ostatnich głosowaniach, aby kariera polityczna nie przyćmiła tego, co najważniejsze, lecz aby potrafili Żyć zgodnie z nauką Jezusa, czyli prawdą, dobrem i sprawiedliwością.
  3. Módlmy się za samotnych, chorych i cierpiących, aby zaznali bliskości i pomocy Boga oraz drugiego człowieka.
  4. Módlmy się za wątpiących w Chrystusa i Jego Miłość, aby wszyscy dostrzegli, Że warto dla Niego Żyć i w pełni oddać się Jemu.
  5. Módlmy się za rodziny w których panuje gniew, brak zaufania, nienawiść, aby wspólne czuwanie zbliżyło ich do siebie.
  6. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza naszych bliskich, aby przestąpili do Bramy Niebieskiego Królestwa i cieszyli się chwałą Nieba.
  7. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dobrze wykorzystali otrzymany czas oczekiwania narodzenia Jezusa, na pokorne i szczere oczyszczenie swoich duszy.

Wszechmogący Wierny Boże, Ty nieustannie umacniasz człowieka. Wysłuchaj naszych gorących próśb, byśmy byli bez zarzutu w dzień objawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.