Przygotowując się na przyjście Pana i oczekując Jego pomocy wołajmy do Niego:

 1. „Oto ogłasza pokój ludowi i Świętym swoim.”
  Módlmy się za chrześcijan, aby będąc ludem Świętym głosili chwałę Boga.
 1. Spotkają się ze sobą Łaska i wierność.
  Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby umocnieni Duchem prowadzili wiernych.
 1. Ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Módlmy się za rządzącym naszym narodem, aby wierni przykazaniom kierowali sprawiedliwie krajem.
 1. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg
  Módlmy się za młodzież, aby mimo trudności słuchali Słowa Bożego.
 1. Pan sam obdarzy szczęściem.
  Módlmy się za nas, abyśmy trwając w Łasce uświęcającej byli przygotowani na przyjście Chrystusa.

Jezu Chryste, okaż Łaskę swojemu ludowi i prowadź prostymi drogami, byśmy mogli otrzymać Twoje zbawienie. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen