Zgromadzeni na Eucharystii, oczekując przyjścia naszego Zbawiciela na Świat zanieśmy do niego nasze prośby i błagania

  1. Chryste, Źródło naszej radości, polecamy Ci Kościół Święty, aby chronił swoich wiernych przed substytutami szczęścia oferowanymi przez Świat.
  2. Chryste, Źródło naszej radości, polecamy Ci misjonarzy i wszystkich głoszących dobra nowinę, aby ludzie, których spotkają, mieli serca otwarte na słowa Ewangelii.
  3. Chryste, Źródło naszej radości, polecamy Ci przywódców państw, aby podejmując decyzje kierowali się dobrem obywateli, a nie własnym.
  4. Chryste, Źródło naszej radości, polecamy Ci wszystkich, którzy oddalili się od Ciebie, aby wykorzystali czas adwentu i wrócili na drogę zbawienia.
  5. Chryste, Źródło naszej radości, polecamy Ci wszystkie dusze czyśćcu cierpiące, aby mogły cieszyć się zjednoczeniem z Tobą w Królestwie Niebieskim.
  6. Chryste, Źródło naszej radości, polecamy Ci nas tu zgromadzonych abyśmy mieli odwagę do dawania Świadectwa o Twojej Miłości.

Chryste, który przychodzisz do każdego z nas by wybawić nas z niewoli grzechu i napełnić nasze serca prawdziwa radością racz wysłuchać naszych modlitw, który Żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen