Wzorem Piotra Jakuba i Jana uświadommy sobie Jezusową obecność i złózmy przed Bogiem nasze prośby.

 1. Będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza
  Boże prosimy Cię, aby wszyscy potomkowie Abrahama uznali prawdę o Życiu i zmartwychwstaniu Chrystusa.
 2. Cenna jest w oczach Pana Śmierć Świętych Jego
  Boże prosimy Cię, aby ludzie prześladowani z powodu wiary byli dla braci znakiem Twojej obecności
 3. Panie jestem Twoim sługą, ja sługa Twój, syn Twej służebnicy
  Boże prosimy Cię, aby sprawujący władzę nad narodami pamiętali o służebnym wymiarze swojego działania
 4. Weź Twojego syna jedynego, którego miłujesz i złóż go w ofierze.
  Boże prosimy Cię, aby rodzice borykający się ze Śmiercią dzieci mieli szansę stoją miłością obdarować ludzi potrzebujących i w tym znaleźć ukojenie
 5. Któż może wydać wyrok potępienia
  Boże prosimy Cię, aby umierający mieli szansę pojednać się z Tobą przed Śmiercią
 6. Tam przemienił się wobec nich
  Boże prosimy Cię, abyśmy w każdej Eucharystii potrafili dostrzegać przemianę, której Jezus dokonuje wobec nas

Boże Ojcze uzdalniaj nas do składania w ofierze Tobie, przypominając, Że tylko w ten sposób nasze Życie może zyskać prawdziwą pełnię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.