Do Jezusa Chrystusa módlmy się wspólnie:

  1. Umiłowany Synu Boży, pomóż członkom Twojego Kościoła owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.
  2. Umiłowany Synu Boży, wspieraj misjonarzy w głoszeniu Twojej nauki wszystkim narodom.
  3. Umiłowany Synu Boży, obdarz osoby sprawujące władzę wrażliwością i chęcią niesienia pomocy potrzebującym.
  4. Umiłowany Synu Boży, pozwól zatwardziałym grzesznikom odnaleźć drogę do Ciebie.
  5. Umiłowany Synu Boży, przyjmij do Twego królestwa zmarłych z naszych rodzin.
  6. Umiłowany Synu Boży, naucz nas bezgranicznej wiary i ufności Tobie.

Chryste, daj nam, Twoim uczniom przez modlitwę i post odmieniać nasze Życie. Przyjmij kierowane ku Tobie prośby i racz wejrzeć na nie Łaskawie. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen