Do Boga, który dzięki męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu swojego syna wlał w nasze serca radość i nadzieję zanieśmy nasze modlitwy:

  1. Za wspólnotę Kościoła Świętego, aby w trakcie przeżywanego Wielkiego Postu nie skupiała się jedynie na grzechach i słabościach, lecz niosła całemu Światu radośnie Dobrą Nowinę o Zbawieniu
  2. Za papieża Franciszka, aby w trudach dzisiejszych czasów nie ulegał zwątpieniom, lecz potrafił głosić Świadectwo wiary swoim słowem i Życiem
  3. Za uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych, aby zrozumieli, Że to jak Żyli i postępowali nie przekreśla ich w Twoich oczach, lecz , Że zawsze mogą do Ciebie powrócić
  4. Za ludzi umierających, aby w swojej Śmierci nie dostrzegali tylko i wyłącznie końca Życia, lecz pamiętali o obietnicy Życia wiecznego
  5. Za gromadzących się dziś na niedzielnej uczcie, aby przeżyty okres wielkopostny nie skupiał nas tylko i wyłącznie na sprawach trudnych, lecz otwierał oczy na nieskończoną moc Wszechmogącego

Boże, który zesłałeś na Świat swojego Syna, aby ukazać nam pełnie nieskończonej dobroci, prosimy Cię wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy jeśli tylko są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen