Jak Chrystus wołał do Ojca i został wysłuchany, tak my wzywajmy Imienia Boga, by nieustannie uczył nas swoich praw:

 1. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie.
  Módlmy się za chrześcijan, aby ich Świadectwo przybliżało ludzi do Chrystusa.
 2. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy.
  Módlmy się za rekolekcjonistów i spowiedników, aby głoszona nauka przynosiła jak największe owoce.
 3. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu
  Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby kierowali nim zgodnie z Bożymi przykazaniami.
 4. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.
  Módlmy się za ludzi trwających w grzechu ciężkim, aby jak najszybciej odnaleźli drogę do Boga.
 5. Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
  Módlmy się za nas, abyśmy potrafili trwać w nauce, którą głosił dla nas Chrystus.

Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam swojego Syna, byśmy mogli odnaleźć w cierpieniu sens i nadzieję Spraw, aby Jego ofiara zachęciła nas do pokonywania własnych słabości i przez krzyż doprowadziła nas do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.