Obchodząc radosną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, wołajmy wspólnie do naszego Pana.

  1. Przez wstawiennictwo Matki Wcielonego Słowa, prośmy o Łaskę silnej wiary dla wszystkich chrześcijan.
  2. Przez wstawiennictwo Pokornej Służebnicy, prośmy o radość z wypełniania powołania dla kapłanów i osób konsekrowanych.
  3. Przez wstawiennictwo Rodzicielki Króla Wszechświata, prośmy o mądrość dla ludzi sprawujących władzę.
  4. Przez wstawiennictwo Dziewicy poślubionej Józefowi, prośmy o dar pięknej miłości i wrażliwości dla kobiet, szczególnie Żon i matek.
  5. Przez wstawiennictwo Błogosławionej między niewiastami, prośmy o dar Nieba dla naszych bliskich zmarłych.
  6. Przez wstawiennictwo Świętej Maryi, prośmy o umiejętność oddania swego Życia Bogu.

Boże, Ty uczyniłeś Maryję wzorem piękna. Pozwól nam naśladować jej postawę i przyjmij kierowanie ku Tobie modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen