Sprawiedliwemu Bogu przedstawmy intencje, które składamy na Stole Pańskim:

  1. Prosimy Cię za papieża Franciszka, aby niestrudzenie prowadził Kościół i cały Świat do zbawienia.
  2. Prosimy Cię za wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby na wzór Chrystusa z pokorą służyli innym.
  3. Prosimy Cię za władze naszego państwa, aby w podejmowaniu decyzji kierowały się miłością bliźniego.
  4. Prosimy Cię za wszystkie kraje misyjne, aby w każdym z nich wierni mogli uczestniczyć w Świętych sakramentach.
  5. Prosimy Cię za rodziców, opiekunów i nauczycieli, aby dawali dobry przykład swoim podopiecznym
  6. Prosimy Cię za zmarłych, aby mieli udział w chwale Twojego Syna w Królestwie Niebieskim.
  7. Prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, abyśmy Świadomie uczestniczyli w ofierze Chrystusa.

Boże, Ty uwolniłeś Izraelitów z niewoli egipskiej i uwalniasz nas od grzechu, racz wysłuchać próśb, z którymi przyszliśmy na tę Wieczerzę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.