Świętując wieczór, w którym Chrystus spożywał Paschę z uczniami, pełni wdzięczności Bogu za Jego dary zanośmy ufne modlitwy

  1. Panie prosimy Cię za Kościół, który każdego dnia celebruje sakramenty, aby obdarzał je coraz większą miłością i zrozumieniem, a szczególnie Eucharystię
  2. Panie prosimy Cię za polityków, którzy rządzą państwami, aby ich decyzje prowadziły do pokoju i poprawiały warunki Życia obywateli.
  3. Panie prosimy Cię za kapłanów, którzy zostali powołani z tej parafii N. oraz za obecnych na tym zgromadzeniu, aby każda sprawowana przez nich Eucharystia była przeżywana, jako realne spotkanie z Tobą Panem i Mistrzem
  4. Panie celebrujący Paschę z uczniami prosimy Cię za młodych, którzy często nie doświadczyli miłości i zrozumienia, aby doświadczyli przemieniającego spotkania z Tobą
  5. Panie celebrujący Paschę z uczniami prosimy Cię za naszych bliskich, którzy już odeszli z tego Świata szczególne za N. aby mogli przebywać z Tobą w Twoim królestwie
  6. Panie celebrujący Paschę z uczniami prosimy Cię za nas, którzy zgromadziliśmy się wokół Twojego ołtarza, abyśmy ze spotkania z Tobą czerpali siły i odwagę do codziennego trwania przy Tobie

Boże, który w dniu dzisiejszym nakazałeś nam wzajemnie się miłować, wysłuchaj nasze prośby, którymi ogarniamy potrzeby całego Świata. Przez Chrystusa Pana naszego.