Wierząc w opiekę Maryi, naszej Matki i Królowej, przedstawmy prośby i potrzeby, które Ona zaniesie do swojego Zmartwychwstałego Syna:

  1. Polecamy Twojemu wstawiennictwu Kościół, który jest coraz bardziej atakowany i krytykowany, aby szukał oparcia w Słowie Bożym i Żywej relacji z Jezusem Chrystusem.
  2. Polecamy Twojemu wstawiennictwu papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, którzy odpowiedzieli na powołanie do służby, aby pełni odwagi i radości przypominali o Dobrej Nowinie.
  3. Polecamy Twojemu wstawiennictwu Polskę, która obrała sobie Ciebie za Królową, aby była wierna przyrzeczeniom chrzcielnym.
  4. Polecamy Twojemu wstawiennictwu ludzi, którzy zginęli, albo ponieśli straty materialne w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu, aby nie zostali zapomniani kiedy z miejsca tragedii wyjadą dziennikarze.
  5. Polecamy Twojemu wstawiennictwu młodych, którzy udają się na emigrację, aby dane im było powrócić do ojczyzny.
  6. Polecamy Twojemu wstawiennictwu nas, którzy gromadzi się na dzisiejszej Eucharystii, abyśmy każdego dnia przyznawali się do Ciebie i Twojego Syna.

Panie prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb, które kierujemy do Ciebie przez naszą przemożną orędowniczkę. Obdarz nasze czasy pokojem i wolnością. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen