Wszczepieni w Chrystusa, za jego wstawiennictwem zanieśmy do Boga nasze prośby:

  1. Prosimy za Kościół Święty, aby jednoczył wszystkich ludzi na ziemi w jedną winnicę.
  2. Prosimy za wspólnoty chrześcijańskie, aby pomagały swoim członkom trwać i rozwijać się w wierze.
  3. Prosimy za kandydatów na prezydenta, aby kierowali się w swojej kampanii rozwojem i dobrem kraju.
  4. Prosimy za wyborców, aby nie kierowali się reklamą, ale głosowali mądrze, według własnych przekonań.
  5. Prosimy za osoby nawrócone, aby z serdecznością zostały przyjęte do Kościoła i rozwijały swoje Życie duchowe.
  6. Prosimy za nas, abyśmy będąc latoroślami winnego krzewu wydawali obfite owoce.

Trwając przy Chrystusie, z niego samego możemy czerpać Życiodajne soki, niech one nas przemienią i uświęcą, abyśmy mogli przynosić owoce Życia chrześcijańskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen