Prosząc o wstawiennictwo Św. Stanisława, wołajmy wspólnie do Boga:

  1. Polecamy Tobie, Panie cały Kościół Święty. Obdarz go darem jedności i niezachwianej wiary.
  2. Polecamy Tobie, Panie biskupów, prezbiterów i diakonów. Obdarz ich radością z pełnienia służby w Twojej owczarni.
  3. Polecamy Tobie, Panie ludzi sprawujących władzę w naszej ojczyźnie. Obdarz ich prawdziwą mądrością i wrażliwością.
  4. Polecamy Tobie, Panie prześladowców i oprawców. Obdarz ich Łaską nawrócenia i umiejętnością czynienia dobra.
  5. Polecamy Tobie, Panie zmarłych z naszych rodzin. Obdarz ich szczęściem przebywania w Twojej obecności.
  6. Polecamy Tobie, Panie nas samych. Obdarz nas odwagą do mężnego wyznawania Ciebie jako jedynego Zbawiciela.

Boże, Św. Stanisław dał nam przykład bezgranicznej ufności Tobie. Pomóż nam naśladować Jego męstwo i racz przyjąć kierowane ku Tobie modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen