Do Boga, który jest  źródłem Miłości zanieśmy nasze prośby:

  1. Boże, Dawco Miłości, niech Twój Kościół zostanie obdarzony Łaską jedności.
  2. Boże, Dawco Miłości, niech papież Franciszek zostanie obdarzony Łaską zdrowia.
  3. Boże, Dawco Miłości, niech wybierany dziś prezydent zostanie obdarzony Łaską roztropności.
  4. Boże, Dawco Miłości, niech tegoroczni maturzyście zostaną obdarzeni Łaską mądrości.
  5. Boże, Dawco Miłości, niech wszyscy zmarli z naszej parafii zostaną obdarzeni Łaską Życia wiecznego.
  6. Boże, Dawco Miłości, niech my zgromadzeni wokół ołtarza zostaniemy obdarzeni Łaską męstwa w Świadczeniu.

Boże, Ty Żyjesz w każdym, który Ciebie miłuje, prosimy obdarz nas potrzebnymi Łaskami, abyśmy mogli nieustannie trwa w Tobie.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.