Chrystus po zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, a potem wstąpił do Nieba, z nadzieją oczekując Jego Ducha i ponownego przyjścia wołajmy:

 1. „Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”
  Módlmy się za chrześcijan, aby nieustannie głosili Dobra Nowinę i poświadczali o niej swoim Życiem.
 2. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.”
  Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby zawsze nauczali lud i byli wzorem do naśladowania.
 3. „Bóg króluje nad narodami.”
  Módlmy się za władze państwowe, aby wciąż pamiętały, Że Bóg jest jedynym Władcą Świata i postępowali zgodnie z Jego przykazaniami.
 4. „Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości.”
  Módlmy się za studentów, aby ciągle zwracali się ku Bogu, a czasie zbliżającej się sesji zostali umocnieni Duchem Świętym.
 5. .„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi Świadkami”
  Módlmy się za nas, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy codziennie przyjmowali Komunię Świętą i nieśli Boga innym ludziom.

Chryste, Ty obiecałeś Ducha Świętego i dajesz nadzieję każdemu człowiekowi, wysłuchaj naszych pokornych próśb i spraw, abyśmy zawsze trwali w Twojej miłości. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.