Do Boga w Trójcy jedynego zanieśmy nasze ufne błagania:

  1. Boże, Stworzycielu, spraw, aby cały Kościół i każdy mieszkaniec ziemi wychwalał Ciebie jako źródło wszelkiego istnienia.
  2. Chryste, Synu Boży, spraw, aby papież Franciszek i wszyscy powołani do służby kapłańskiej wiernie naśladowali Twoje posłuszeństwo względem Ojca.
  3. Duchu Święty, Duchu Prawdy, spraw, aby sprawujący władzę i zaangażowani w działalność polityczną i społeczną kierowali się sumieniami ukształtowanymi przez Twoją Łaskę.
  4. Boże, Wszechmogący, spraw, aby chorzy i cierpiący na ciele i duszy mogli dostąpić cudu uzdrowienia i oczyszczenia z grzechów.
  5. Chryste, Królu nieba i ziemi, spraw, aby nasi bliscy zmarli, szczególnie N. otrzymali udział w Twojej wiecznej chwale.
  6. Duchu Święty, Ożywicielu, spraw, aby każdy z nas, zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, nieustannie odradzał się jako nowy człowiek, dążący ku zbawieniu.

Najlepszy Ojcze, przyjmij prośby ludu, który stworzyłeś na swój obraz i przeznaczyłeś do Życia w chwale Twojego Syna. Daj nam wraz z Nim radować się kiedyś w Królestwie Niebieskim. Który Żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.