Bóg dał człowiekowi swoje Słowo, abyśmy w Jego Świetle dojrzewali i wydawali obfite owoce. Pełni wdzięczności za ten dar zanośmy do Niego nasze prośby.

  1. Boże Dawco Życia, prosimy Cię za biskupów aby swoim Świadectwem jedności siali na Świecie pokój, miłość i odpowiedzialność.
  2. Boże Dawco Życia, prosimy Cię za rządzących na Świecie by ich decyzje przyczyniały się do budowania prawdziwej wolności społecznej i zapewniały poczucie bezpieczeństwa.
  3. Boże Dawco Życia, prosimy Cię za prześladowanych chrześcijan, by Chrystus zasiał w nich ziarno przebaczenia i męstwa w trudnościach.
  4. Boże Dawco Życia, prosimy Cię za rolników, aby trud ich pracy wydał obfite plony.
  5. Boże Dawco Życia, prosimy Cię za lekarzy, aby w służbie drugiemu człowiekowi jako najwyższą wartość uznawali Życie i zdrowie ludzkie.
  6. Boże Dawco Życia, prosimy Cię, by Boże ziarno rosło w naszych sercach każdego dnia i przybliżało nas oraz naszych bliskich do zbawienia.

Boże Ty obdarzasz najmniejszych swoimi Łaskami i sprawiasz, Że stają się fundamentem. Wysłuchaj naszych próśb, abyśmy z wiara przyjmowali drogę pokory i byli coraz bardziej do Ciebie podobni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen