Pełni ufności, Że Stwórca ma dla nas plan i chce nas prowadzić do zbawienia przedstawmy Mu nasze potrzeby:

  1. Prosimy za biskupów, którzy niebawem rozpoczną obrady na synodzie poświęconym rodzinie, aby otrzymali Światło i mądrość Ducha Świętego.
  2. Prosimy za polityków, którzy podejmują decyzje, aby tworzyli prawo wspierające rozwój rodzin.
  3. Prosimy za osoby, które są prześladowane z powodu wiary i Światopoglądu, aby doczekały wolności i respektowania podstawowych praw.
  4. Prosimy za małżeństwa i rodziny, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy i trudności, aby w odniesieniu do Boga budowali wzajemna relację.
  5. Prosimy za naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności, aby mogli radować się obecnością na uczcie niebieskiej.
  6. Prosimy za nas, którzy gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, abyśmy zostali umocnieni w wędrówce do Królestwa Niebieskiego.

Boże, Ty nas stworzyłeś jako kobietę i mężczyznę, a przez to najlepiej znasz potrzeby i pragnienia naszych serc, prosimy spełnij zanoszone do Ciebie prośby. Przez Chrystusa Pana naszego.