Nasz Pan jest miłosierny, Łaskawy i wysłuchuje próśb do Niego zanoszonych. Wołajmy więc wspólnie:

  1. Módlmy się za Kościół, aby stale rozwijał duszpasterstwo rodzinne obejmujące pary niesakramentalne.
  2. Módlmy się za zbliżające się wybory samorządowe, aby przebiegły w atmosferze pokoju.
  3. Módlmy się za misjonarzy na kontynencie azjatyckim, aby głosząc Ewangelię dotarli do wszystkich ludzi.
  4. Módlmy się za zmarłych, aby dobry Bóg odpuściwszy im grzechy, przyjął do swego Królestwa.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili przyjąć postawę pokory i służby sobie na wzajem.

Panie Jezu Chryste, w Tobie pokładamy nadzieję i do Ciebie kierujemy nasze intencje, racz je wypełnić, jeśli są one zgodne z Twoją wolą. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen