Chrystus wysłuchuje wszystkich, którzy szczerze Go wzywają, dlatego zanieśmy do Niego pokorne prośby:

  1. Panie, polecamy Ci Kościół Święty. Spraw, by Duch Święty pomagał zwalczać każdy grzech i niedoskonałość ludzką.
  2. Panie, polecamy Ci biskupów, prezbiterów i diakonów. Spraw, by nieustannie prowadzili Lud Boży ku zbawieniu.
  3. Panie polecamy Ci kierujących naszym narodem. Spraw, by zawsze dostrzegali potrzeby drugiego człowieka.
  4. Panie, polecamy Ci chorych. Spraw, by umacniani potrzebną Łaską powierzali swoje cierpienia w konkretnych intencjach.
  5. Panie, polecamy Ci grzeszników. Spraw, by prawdziwie zapragnęli zjednoczyć się z Bogiem.
  6. Panie, polecamy Ci nas. Spraw, byśmy czerpali jak najwięcej dobrych owoców z przeżywanej Eucharystii.

Chryste, Ty przezwyciężyłeś Śmierć i zapragnąłeś, by człowiek nieustannie przybliżał się do Twego miłosierdzia. Racz więc wysłuchać próśb, które do Ciebie dziś zanosimy. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.