Do Boga, który zaprasza nas dzisiaj do stawania się nowym człowiekiem zanieśmy pokorne prośby:

 1. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.”
  Módlmy się za wszystkich członków Kościoła Świętego o siłę do dawanie Świadectwa pełnego mądrości i wrażliwości.
 2. „Błogosławieni, którzy Łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.”
  Módlmy się za nowowybranych do sejmu i senatu o mądrość w podejmowanych decyzjach.
 3. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”
  Módlmy się za osoby posługujące w krajach misyjnych o odwagę w głoszeniu Ewangelii.
 4. „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.”
  Módlmy się za osoby chore o Łaskę wytrwania w cierpieniu.
 5. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”
  Módlmy się za naszych bliskich zmarłych o radość przebywania w niebie
 6. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”
  Módlmy się za nas obecnych na dzisiejszej Eucharystii o pokorę i ufność w Twoją opiekę.

Boże ty, który zawsze pragniesz szczęścia i błogosławisz swoim dzieciom, racz wysłuchać i wypełnić prośby, które dziś do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen