Wspominając wszystkich, którzy umarli, tych bardzo nam bliskich, jak i tych nieznanych i zapomnianych, wypraszajmy łaskę dla nich, i całego Świata:

  1. Błagajmy Ojca za wszystkich członków Kościoła, niech wspominając Świętych męczenników naśladują ich wiarę, pełną miłości i nadziei aż do samego końca.
  2. Błagajmy Ojca za wszystkie narody Świata, niech pamiętając o zmarłych w wyniku wojen i prześladowań dążą do pokoju i rozwoju wartości moralnych i duchowych.
  3. Błagajmy Ojca za wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu, szczególnie dusze naszych bliskich, niech oczekując na zjednoczenie z Bogiem doświadczą pomocy ze strony Żyjących, ofiarujących za nich swoje wyrzeczenia i modlitwę.
  4. Błagajmy Ojca za wszystkich przeżywających Żałobę, niech zatrzymując się przed Krzyżem Chrystusa w Jego ofierze i miłości znajdą ukojenie.
  5. Błagajmy Ojca za wszystkich umierających, niech przechodząc przez bramę Śmierci nie czują lęku, lecz z nadzieją wychodzą na spotkanie z najdoskonalszą Miłością.
  6. Błagajmy Ojca za nas, zgromadzonych wokół Stołu Eucharystycznego, niech spożywając Ciało i Krew Chrystusa nieustannie zbliżamy się do Świętości i Życia w wiecznym szczęściu.

Ojcze Nieskończenie Dobry, Ty przez Śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna dałeś nam pewność Życia wiecznego. Prosimy, obdarz Łaską tych, którzy już odeszli do Ciebie, a nam, Twoim sługom, daj nieustannie wzrastać w Świętości, byśmy na końcu czasów wraz z naszymi braćmi mogli dostąpić Zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.