Pełni ufności w nieustanną troskę względem każdego człowieka, przedstawmy dobremu Bogu nasze modlitwy:

  1. Za Kościół Święty, zwłaszcza prześladowany, by zjednoczony sprostał wyzwaniom współczesnego Świata.
  2. Za naszą Ojczyznę, by rządzący nią ludzie troszczyli się o pokój i wywalczoną niepodległość.
  3. Za kleryków przygotowujących się do służby kapłańskiej, by czerpali radość z odkrywania powołania.
  4. Za osoby bezdomne, by odnalazły miłość i szczęście w swoim miejscu na ziemi.
  5. Za zmarłych, szczególnie tych, którzy oddali Życie za Polskę, by mogli cieszyć się wiecznością przed obliczem Pana.
  6. Za nas, zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, byśmy wzrastali w pokorze, całkowitym zaufaniu i oddaniu się Tobie.

Boże, Ty wskazałeś ubogą wdowę, jako osobę pełną ufności w Twoją opiekę. Pomóż i nam postępować za jej przykładem oraz wejrzyj Łaskawie na nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen