Do Boga, który zesłał na Świat swojego Syna, by stał się przebłagalną ofiarą za nasze grzechy, zanośmy nasze ufne prośby.

  1. Módlmy się o gorliwość w wypełnianiu służby dla papieża Franciszka, biskupów i kapłanów.
  2. Módlmy się o dar mądrości dla wszystkich sprawujących władzę.
  3. Módlmy się o umiejętność rozeznawania powołania dla młodych ludzi.
  4. Módlmy się o wytrwałość w cierpieniu dla chorych i umierających.
  5. Módlmy się o Życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.
  6. Módlmy się o gotowość na spotkanie z Panem dla nas wszystkich zgromadzonych wokół ołtarza.

Boże, Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię, wysłuchaj naszych pokornych próśb i pobłogosław je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen