Bóg uczynił swojego Syna Królem wszystkich Narodów. Wierzymy, Że Chrystus jako sprawiedliwy władca opiekuje się nami, dlatego z ufnością zanieśmy do niego modlitwy w intencjach Kościoła i całego Świata.

  1. Chryste Królu Kościoła, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby otwierali serca na każdego człowieka szukającego Ciebie i wskazywali drogę zagubionym.
  2. Chryste Królu Świata, prosimy Cię za misjonarzy, aby docierali do każdego miejsca na ziemi i głosili Twoją chwałę wśród wszystkich narodów.
  3. Chryste Królu Królów, prosimy Cię za przywódców państw, aby sumiennie wykonywali swoje obowiązki oraz potrafili zapewnić opiekę i bezpieczeństwo swoim obywatelom.
  4. Chryste Królu Sprawiedliwości, prosimy Cię za sędziów, aby stawiali sobie Ciebie za wzór i mądrze wykorzystywali powierzoną im władzę.
  5. Chryste Królu Wieczności, prosimy Cię za naszych zmarłych, aby mogli doświadczyć Twojej Łaski i cieszyć się chwałą Królestwa Niebieskiego.
  6. Chryste Królu Wiernych, prosimy Cię za nas samych, abyśmy odważnie wyznawali Cię jedynym Panem i codziennie mogli doświadczać Twojej miłości.

Jezu Chryste, wierzymy Że tylko w Tobie możemy odnaleźć Życie wieczne po Śmierci i prawdziwą radość za dni naszego Życia. Racz wysłuchać Łaskawie próśb zanoszonych do Ciebie z ufnością i wypełnić jeśli są zgodne z Twoją wolą, który Żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen