Rozpoczynając radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela, zanośmy do Niego pokorne prośby i błagania:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w nowym roku liturgicznym coraz skuteczniej głosił Królestwo Niebieskie.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka oraz za wszystkich kapłanów, aby swoim posługiwaniem nieśli radosną nowinę, Że Chrystus przychodzi do każdego z nas.
  3. Módlmy się za rządzących państwami, aby kierowali się Ścieżkami pochodzącymi od Pana.
  4. Módlmy się za wszystkich oddalonych od Boga, aby dzięki adwentowej przemianie odkryli na nowo sens swojego Życia.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się spotkaniem Jezusa w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w pełni przygotowani mogli stanąć przed Tobą w dniu Twego powtórnego przyjścia.

Panie, racz wysłuchać modlitw swojego ludu i ześlij swoje dary, byśmy owocnie przeżyli czas oczekiwania na Twoje powtórne przyjście. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen