Do Pana, który przychodzi, zanieśmy nasze szczere i ufne prośby:

 1. „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”
  Módlmy się, aby dzięki posłudze pasterzy Kościoła wszyscy ludzie mogli usłyszeć Dobrą Nowinę.
 2. „Ci, którzy we Łzach sieją, żąć będą w radości”
  Módlmy się, aby wszyscy prześladowani za wiarę potrafili mimo przeszkód kroczyć za Tobą.
 3. „Miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej”
  Módlmy się, aby osoby udzielające pomocy chorym i potrzebującym zawsze dostrzegały w nich Twoją obecność.
 4. „Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”
  Módlmy się, aby zmarli z naszych rodzin po trudach ziemskiego Życia mogli stać się uczestnikami wiecznej radości.
 5. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Ścieżki dla Niego”
  Módlmy się, abyśmy w tym czasie Adwentu nawrócili się i dobrze przygotowali na Twoje przyjście.

Panie, prosimy Cię racz nam udzielić Łask, o które pokornie prosimy. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen