Z ufnością zanośmy do Boga nasze prośby:

  1. Módlmy się za Chrześcijan, aby z radością głosili Dobrą Nowinę.
  2. Módlmy się za wszystkie narody na Ziemi, aby Żyły w pokoju.
  3. Módlmy się za ludzi niosących pomoc innym, aby mieli moc pokonać wszelkie przeciwności.
  4. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili Łaski przebywania w wiecznym szczęściu.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy dobrze przygotowali się na narodziny Zbawiciela.

Boże Ty znasz doskonale wszelkie pragnienia ludzkich serc, prosimy wysłuchaj nasze modlitwy i wesprzyj swoją miłością wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa Pana naszego