Zanieśmy prośby przed Tron Jezusa naszego Zbawiciela, który przychodzi na Świat, aby uwolnić ludzkość od grzechów.

  1. Prosimy Cię Panie, za Kościół Święty, aby obdarzał Miłosierdziem wszystkich szukających drogi do Ciebie.
  2. Prosimy Cię Panie, za Państwa objęte reżimem, aby potrafiły przeciwstawić się tyranom i nieść współobywatelom nadzieję.
  3. Prosimy Cię Panie, za naszą Ojczyznę, aby była rządzona przez ludzi, którzy będą dbać o jego rozwój i zatroszczą się o potrzebujących.
  4. Prosimy Cię Panie, za ludzi opuszczonych, aby w nadchodzące Święta nie byli sami, lecz mogli się radować gronie najbliższych.
  5. Prosimy Cię Panie, za zmarłego N., aby mógł cieszyć się z wiecznej chwały.
  6. Prosimy Cię Panie, za nas samych, abyśmy otworzyli serca na przyjście naszego Zbawiciela.

Jezu, który przyszedłeś na Świat, aby ocalić nasze dusze, Ty znasz wszystkie pragnienia, wysłuchaj więc zanoszonych modlitw i pomóż nam dążyć ku zbawieniu. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen