Do Boga Ojca, Stwórcy Świata i Pana czasu wspólnie wołajmy:

  1. Za wszystkich wierzących, by potrafili ofiarować swoje ziemskie Życie Panu
  2. Za pasterzy Kościoła Katolickiego, by postępując zgodnie z nauką Jezusa stawali się wzorem chrześcijańskich wartości
  3. Za ludzi sprawujących władzę, by służąc obywatelom umieli odrzucić własne pragnienia
  4. Za osoby opuszczone i samotnie, by odnalazły pokój i radość
  5. Za tych, którzy odeszli w mijającym roku, by zaznali wiecznego szczęścia w Królestwie Niebieskim
  6. Za naszą wspólnotę, byśmy przyjęli do naszych serc Chrystusa i z wiarą kroczyli przez Życie ku wieczności

Boże, Ty jesteś wieczny i nieskończony, w Twych rękach jest czas i cały Świat. Racz wysłuchać pokorne modlitwy Twego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen