Bóg Ojciec zesłał na Świat Swojego Syna, aby zbawił nas od grzechu i ukazał drogę zabawienia. Pełni ufności w Jego miłosierdzie zanośmy pokorne modlitwy i błagania.

  1. Boże, Ty objawiłeś pasterzom wieść o narodzinach Mesjasza przez Anioła, prosimy cię za kapłanów, aby potrafili każdemu wskazać drogę prowadzącą do Ciebie.
  2. Boże, Ty posłałeś Świętego Pawła Apostoła by głosił Dobrą Nowinę poganom, prosimy cię za misjonarzy, aby z sercem pełnym miłości, wiary i nadziei głosili Ewangelię na całym Świecie.
  3. Boże, Ty rządzisz ludami sprawiedliwie, prosimy cię za przywódców państw, aby opierali się pokusom Świata i zawsze wybierali to co najlepsze dla obywateli.
  4. Boże, Ty dałeś Mędrcom znak w postaci gwiazdy, prosimy cię za wątpiących, aby potrafili dostrzec w otaczającym Świecie znaki Twojej obecności.
  5. Boże, Ty okazujesz miłosierdzie ubogim i biednym, prosimy cię, za organizację charytatywne, aby nigdy nie zabrakło w nich ludzi gotowych w każdym czasie nieść pomoc.
  6. Boże, Ty wybrałeś skromne Betlejem na narodziny Twojego Syna, prosimy cię za nas, abyśmy potrafili dostrzegać to co najlepsze w naszych braciach

Boże, Ty codziennie objawiasz swoją Miłość całemu stworzeniu, racz wejrzeć w serca zgromadzonych na tej Eucharystii i wysłuchać modlitw, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen