Do Boga, który na mocy chrztu jest naszym Ojcem, wołajmy jak dzieci-pełni ufności:

  1. Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za członków Kościoła Świętego, wlewaj w ich serca Żywą wiarę, aby mężnie kroczyli drogą im wyznaczoną.
  2. Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za rządzących naszą ojczyzną, wlewaj w ich serca mądrość, aby podejmując decyzje szanowali godność każdego człowieka.
  3. Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za osoby przygotowujące się do chrztu, wlewaj w ich serca odwagę, aby nie bali się Tobie zaufać.
  4. Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za zatwardziałych grzeszników, wlewaj w ich serca swoją miłość, aby powrócili do Ciebie.
  5. Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za rekolekcjonistów, animatorów i uczestników rekolekcji zimowych Ruchu Światło-Życie, wlewaj w ich serca roztropność, aby ten czas mógł zostać owocnie przeżyty.
  6. Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię za nas zgromadzonych na wspólnym dziękczynieniu, wlewaj w nasze serca pokój, abyśmy potrafili cieszyć się ze wszystkiego co nas spotyka.

Nasz Dobry Ojcze, prosimy, racz wysłuchać próśb zanoszonych na Twój ołtarz w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego