Trwając w okresie Wielkiego Postu - czasie nawrócenia, zanieśmy ufne błagania do Jezusa Chrystusa, który podjął mękę i Śmierć, aby zwyciężyć zło i obdarzyć wszystkich nowym Życiem:

  1. Prosimy Cię za Kościół Święty, aby poprze post, modlitwę i jałmużnę głosił dzieło zbawienia.
  2. Prosimy Cię za rządzących naszą Ojczyzną, aby opiekowali się nią w postawie służby i uniżenia.
  3. Prosimy Cię za głoszących rekolekcje, aby przyczyniali się do przemiany ludzkich serc.
  4. Prosimy Cię za ludzi zniewolonych nałogami, aby wytrwali w walce z nim.
  5. Prosimy Cię za zmarłymi braćmi i siostrami, aby mogli radować się w blasku Twojej Świętości.
  6. Prosimy Cię za nas obecnych na Eucharystii, abyśmy potrafili przeciwstawić się pokusom szatana.

Jezu Chryste, który jesteś w stanie przezwyciężyć pokusy szatana, racz i nas wzmacniać na tej drodze wysłuchując próśb, które do Ciebie zanosimy. Który Żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków. Amen.