Ufni w Bożą wszechmoc przedstawmy Panu nasze prośby:

  1. Prośmy za kapłanów, aby ufali Panu pomimo trudności i zwątpienia.
  2. Prośmy za wiernych Meksyku, aby zakończona podróż apostolska wydała obfite owoce nawrócenia.
  3. Prośmy za rządzących państwami, aby znaleźli sposób na rozwiązanie konfliktów mających miejsca w różnych częściach Świata.
  4. Prośmy za przeżywających wielkopostne rekolekcje, aby doświadczyli Bożego miłosierdzia.
  5. Prośmy za młodzież naszej diecezji, aby w czasie peregrynacji symboli ŚDM spotkała kochającego Pana i Zbawiciela.
  6. Prośmy za nas, abyśmy umieli usłyszeć głos Pana i pójść za Jego wskazaniami.

Najlepszy Ojcze, Ty wiesz czego potrzebujemy w czasie ziemskiej wędrówki do Ciebie, prosimy umocnij nasze serca w wielkopostnych postanowieniach i przygotuj nas na radość Wielkiej Nocy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.