Do Miłosiernego Ojca zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za księży rekolekcjonistów, aby ich słowo trafiało do ludzkich serc.
  2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby odnajdywali siłę w Panu.
  3. Módlmy się za rządzących, aby potrafili rozwiązywać wszelkie konflikty na drodze pokoju.
  4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby mogli liczyć na pomoc swoich bliskich.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby bramy Królestwa Niebieskiego były dla nich otwarte.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy stale się nawracali i szli za Chrystusem.

Boże, Ty pragniesz naszego zbawienia, przemieniaj serca i wysłuchaj próśb, które składamy, jeśli są one zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.