Do Boga, miłosiernego Ojca, zawsze gotowego przebaczać, wołajmy wspólnie.

  1. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich ochrzczonych. Obdarz ich odwagą do dawania Świadectwa wiary.
  2. Prosimy Cię, Panie, za pasterzy Kościoła. Obdarz ich gotowością służby wiernym.
  3. Prosimy Cię, Panie, za ludzi sprawujących władzę w naszej ojczyźnie. Obdarz ich wytrwałością w prawych i sprawiedliwych rządach.
  4. Prosimy Cię, Panie, za zatwardziałych grzeszników. Obdarz ich pokorą i pragnieniem zmiany serca.
  5. Prosimy Cię, Panie, za naszych bliskich zmarłych. Obdarz ich radością przebywania w Twojej obecności.
  6. Prosimy Cię, Panie, za nas samych. Obdarz nas umiejętnością przebaczania bliźnim.

Boże, Ty wciąż pokazujesz nam, Że Twoje miłosierdzie nie ma granic. Przyjmij nasze modlitwy i pomóż nam owocnie przeżyć czas wielkiego postu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.