Bóg wysłuchuje wszystkich, którzy Go wzywają. Świadomi własnej grzeszności polecajmy się Jego miłosierdziu:

  1. Miłosierny Ojcze, wejrzyj na wspólnotę Kościoła Świętego, niech Jej członkowie na wzór Świętego Pawła porzucają wszystko co zbędne i dążą do prawdziwego zjednoczenia z Tobą.
  2. Miłosierny Ojcze, wejrzyj na sprawujących władzę, niech podejmują mądre decyzje, chroniące powierzonych im ludzi przed wojną, prześladowaniami i moralnym zepsuciem.
  3. Miłosierny Ojcze, wejrzyj na przystępujących do sakramentu pokuty i pojednania, niech zostawią dawne słabości i dzięki Twojej Łasce staną się nowymi ludźmi.
  4. Miłosierny Ojcze, wejrzyj na tych, którzy nie potrafią udźwignąć swojego krzyża, niech mimo cierpienia odnajdą nadzieję płynącą z Twoich obietnic.
  5. Miłosierny Ojcze, wejrzyj na naszych bliskich zmarłych, niech po trudach ziemskiego Życia radują się Twoją obecnością w Niebie.
  6. Miłosierny Ojcze, wejrzyj na nas zgromadzonych wokół ołtarza, daj nam patrzeć na naszych braci z przebaczeniem, nie osądzając ich, lecz pomagając im zmieniać się na lepsze.

Boże, nasz Ojcze, wszystko co mamy i kim jesteśmy polecamy Twojemu miłosierdziu, prosimy, wysłuchaj naszych próśb i w czasie przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy przemieniaj nas, abyśmy wraz z Twoim Synem mogli powstać z martwych i dostąpić zbawienia. Który Żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.