Celebrując pamiątkę Ostatniej Wieczerzy,  którą Chrystus spożył ze Swoimi uczniami, prośmy naszego Zbawiciela w potrzebach Kościoła:

  1. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za Kościół, który każdego sprawuje Mszę Świętą, aby czerpał z niej Życiodajną siłę.
  2. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za kapłanów posługujących w naszej parafii, powołanych z niej: ..., którzy dziś obchodzą swoje Święto, aby każda sprawowana przez nich Eucharystia była przeżywana, jako realne spotkanie z Tobą - Żywym Bogiem.
  3. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za młodych ludzi, których powołujesz do służby kapłańskiej i zakonnej, aby nie wahali się pójść za Tobą.
  4. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię służbę liturgiczną ołtarza, który dba o piękno liturgii, aby nieustannie pogłębiała bliską relację z Tobą.
  5. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, szczególnie ..., którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby dostąpili Łaski przebywania z Tobą w królestwie niebieskim.
  6. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za nas, którzy chcemy towarzyszyć Ci w czasie Triduum, abyśmy ze spotkania z Tobą czerpali siły przyznawania się do Ciebie przed Światem.

Panie Jezu Chryste najwyższy kapłanie prosimy przedstawiaj nasze prośby Ojcu i wyjednaj nam Jego miłosierdzie, który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen