Zmartwychwstanie Chrystusa przemieniło Świat i nadało sens naszemu istnieniu, dlatego pełni radości wołajmy do naszego Zbawiciela.

 1.  „Niech dom Izraela głosi Jego Łaska na wieki”
  Chryste, Zmartwychwstanie i Życie, polecamy Ci Kościół Święty. Spraw, by w czasach pełnych niepokoju potrafił głosić Światu Ewangelię.
 2. „Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy.”
  Chryste, Zmartwychwstanie i Życie, polecamy Ci pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów. Spraw, by przez swoją posługę przybliżali ludziom Twoje miłosierdzie.
 3. „Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę Jego słuszne nakazy radują serce.”
  Chryste, Zmartwychwstanie i Życie, polecamy Ci kierujących narodami. Spraw, by przykazanie miłości drugiego człowieka było dla nich najwyższym prawem.
 4. „Przez chrzest zanurzający nas w Śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli na nowe Życie.”
  Chryste, Zmartwychwstanie i Życie, polecamy Ci nowo ochrzczonych. Spraw, by sakrament, który przyjęli, prowadził ich do nieustannego wzrastania w wierze.
 5. „Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, Że z Nim również Żyć będziemy”.
  Chryste, Zmartwychwstanie i Życie, polecamy Ci zmarłych z naszych rodzin. Spraw, by dzięki mocy Twojego zmartwychwstania mogli dostąpić Życia wiecznego.
 6. „Teraz poznałem, Że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna.”
  Chryste, Zmartwychwstanie i Życie, polecamy Ci nas samych. Spraw, byśmy potrafili bez lęku powierzać Ci naszą codzienność.

Jezu Chryste, Ty przez Śmierć i zmartwychwstanie pojednałeś nas z Ojcem. Prosimy, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz radością z faktu odkupienia. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen