Bóg Ojciec nie pozostał bierny na nędze i cierpienie swoich dzieci. Dlatego posłał Swojego Syna, aby przez zbawcze misterium odnowił przymierze między Nim, a ludźmi. Ufni w Boże miłosierdzie przedstawmy Jemu swoje prośby

  1. Polecamy Ci Panie Kościół, aby z nieustannego przeżywania tajemnicy odkupienia czerpał radość i odwagę do trwania przy Tobie.
  2. Polecamy Ci Panie osoby powołane do służby w Twoim Kościele, aby ich posługa spotykała się ze zrozumieniem i należnym szacunkiem.
  3. Polecamy Ci Panie rządzących, aby swojej siły nie czerpali tylko z tego co ziemskie, ale starali się realizować Twoją wolę.
  4. Polecamy Ci Panie ludzi prześladowanych z powodu poglądów i przekonań religijnych, aby ufając Tobie znaleźli potrzebne siły, nadzieję i pocieszenie.
  5. Polecamy Ci Panie ludzi, których dzisiejszy Świat spycha na margines społeczeństwa, aby w czasie odrzucenia nie stracili poczucia godności dziecka Bożego oraz ufności w Twoja zwycięską moc.
  6. Polecamy Ci Panie nas tutaj zebranych, abyśmy radości z Twojego zwycięstwa nie zatrzymywali dla siebie, ale nieśli do naszych braci i sióstr.

Boże, w Tobie to co słabe staje się mocne. Spójrz na Twoje dzieci, które pełne ufności przedstawiają Ci swoje prośby i racz w Swoim miłosierdziu ich wysłuchać.