Zmartwychwstałemu Panu przedstawmy ufne modlitwy:

  1. Chryste, którego ogłoszą Apostołowie, prosimy Cię za Papieża, biskupów i kapłanów, aby ich przepowiadaniu towarzyszyło prowadzenie przez Ducha Świętego.
  2. Chryste, którego ogłoszą Apostołowie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby szukali dróg pokojowego rozwiązania napięć i konfliktów niszczących rożne zakątki Świata.
  3. Chryste, którego ogłoszą Apostołowie, prosimy Cię za nowoochrzocznych, aby przyjęli i rozwijali Łaski płynące z tego sakramentu.
  4. Chryste, którego ogłoszą Apostołowie, prosimy Cię za młodzież, aby dobrze przygotowała się do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.
  5. Chryste, którego ogłoszą Apostołowie, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby mogli radować się z Tobą w niebie.
  6. Chryste, którego ogłoszą Apostołowie, prosimy Cię za nas, abyśmy z radością i wiarą oznajmiali napotykanym osobom Dobrą Nowinę.

Jezu Chryste, który ukazałeś się niewiastom, a potem uczniom, prosimy umocnij naszą radość i wiarę, abyśmy stali się Twoimi Świadkami na krańcach Świata. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.