Oczekując ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię i Jego Ducha, zanieśmy do Boga nasze modlitwy:

  1. Boże, który posyłasz nam Ducha Świętego, prosimy Cię za wspólnotę Kościoła, aby była zawsze otwarta na Jego działanie i z wiernością Świadczyła o prawdzie zmartwychwstania.
  2. Boże, który posyłasz nam Ducha Świętego, prosimy Cię za papieża Franciszka i wszystkich kapłanów, aby umocnieni Łaską potrafili w Jego mocy owocnie służyć Kościołowi.
  3. Boże, który posyłasz nam Ducha Świętego, prosimy Cię za narody w których trwają konflikty zbrojne i problemy emigracyjne, aby dzięki Jego obecności zostały one rozwiązane.
  4. Boże, który posyłasz nam Ducha Świętego, prosimy Cię za nasze rodziny, aby napełnione Jego obecnością, stawały się przykładem Życia w miłość i zgodzie.
  5. Boże, który posyłasz nam Ducha Świętego, prosimy Cię za młodzież podejmującą ważne decyzje Życiowe, aby przy Jego pomocy mogła właściwie rozeznać swoje powołanie i z odwagą na nie odpowiedzieć.
  6. Boże, który posyłasz nam Ducha Świętego, prosimy Cię za nas, abyśmy obdarowani Jego darami potrafili umiejętnie wykorzystywać je w Życiu i dzięki nim głosić cuda, których dokonujesz.

Boże, Ty obiecałeś Ducha Świętego i dajesz nadzieję każdemu człowiekowi, wysłuchaj naszych pokornych próśb i spraw, abyśmy zawsze trwali w Twojej miłości. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen