Przedstawmy Panu Bogu, który jest najlepszym Ojcem pokorne prośby i błagania:

  1. O jedność w Kościele, aby Pasterze nieustannie przyprowadzali do Owczarni zagubione owce.
  2. O pokój na Świecie, aby rządzący państwami dążyli do zgody i wspólnego dobra wszystkich ludzi.
  3. O nawrócenie grzeszników, aby tak jak Syn Marnotrawny odważyli się powrócić do Najlepszego Ojca.
  4. O miłość w rodzinach, aby w trudach codziennego Życia na nowo odkrywali dziecięcą radość płynącą z obecności bliskich.
  5. O szczęście wieczne dla zmarłych, aby mogli oglądać oblicze Boga Niewidzialnego w Królestwie Niebieskim.
  6. O umiejętność przebaczania dla nas samych, abyśmy idąc Śladami Miłosiernego Ojca uczyli się patrzeć sercem na drugiego człowieka.

Miłosierny Boże, Ty każdego dnia pokazujesz nam, jak być lepszym człowiekiem, prosimy wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy byli coraz bardziej podobnymi do Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.